Kallelse till förbundets höstmöte 18.11.2023

Härmed sammankallas förbundets medlemsföreningar och medlemmar till
stadgeenligt höstmöte vid Juthbacka hotell och restaurang (Juthasvägen 34,
66900 Nykarleby) lördagen den 18 november 2023 kl. 12.30. Mötet föregås av
lunch, som serveras från kl. 11.30.


Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.


Enligt förbundets nya stadgar finns inte längre någon kvotering av
medlemsföreningarnas röster/representanter. Även direktanslutna
medlemmar har rösträtt.


Höstmöteshandlingarna består av föredragningslista, verksamhetsplan och
budget för år 2024. Möteshandlingarna kommer före mötet att skickas till de
anmälda.


För de praktiska arrangemangen, dvs. utskicket av handlingarna och
serveringen, behöver vi i förväg veta vilka personer som deltar i mötet.
Vänligen meddela deltagande senast 8.11.2023 till verksamhetsledare Sonja
Nyback på sonja@nykter.fi eller 050-518 5900.


Varmt välkomna!


Med vänlig hälsning,
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f.
Genom Sonja Nyback, verksamhetsledare

Dela