Hur påverkar droger/rusmedel samhället?

© Katkaterinara | Dreamstime.com

Hur påverkar droger samhället? Detta var en stor fråga som vi fick av en Eosläsare.

Samhället påverkas på många sätt av alkohol, tobak, snus, cannabis och andra droger. Sociala problem och skador på grund av alkohol drabbar inte bara den som använt det.

Även personer runt omkring och samhället i stort påverkas. Familjen drabbas om en person använder droger. Ekonomiska problem, liksom våld, skadegörelse och (drog)rattfylleri är andra orsaker.
Problem som har att göra med rusmedel tar resurser från till exempel polisen och vården. Alkoholen och narkotikan kostar samhället miljarder per år.

Alkohol är inte bara skadligt för kroppen. Det ökar också risken för både avsiktliga skador och för olyckor. Alkohol är den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga. Det beror bland annat på beroende, självskadebeteende, våld, trafikolyckor och andra olyckor.

Tobaksrökning påverkar inte bara den som röker utan också personer runt omkring som utsätts för passiv rökning. Passiv rökning ökar risken för exempelvis lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Om någon är beroende påverkar det också personens närstående. Den som lever nära någon med ett beroende kan bli stressad, få sömnsvårigheter och få svårare att klara av vardagen och andra relationer.
Alla som påverkas av närståendes beroende har rätt till vård och stöd.

Dela