Julkampanj för barnens väl

Kära jultomten
En nykter jul för barnens skull

Barn väntar på julen och vill vara med och förbereda roliga överraskningar. Barns glädje är äkta. Den obekväma sanningen är, att många barns julstämning förstörs på grund av de vuxnas alkoholbruk.

Julen ger oss en möjlighet att skapa feststämning utan alkohol och föra denna fina tradition vidare till barnen. Föräldrarna är förebilder för sina barn. Barndomens jular är minnen som består. Julen är barnens fest – låt oss ge en nykter jul till alla barn!

Nykterhetsförbundet hälsa och trafik deltar i den traditionella julkampanjen som arrangeras för 22:a gången av föreningen Nykterhetens vänner i samarbete med många andra organisationer.

Hämta kampanjmaterial

Raittiuden ystävät–Nykterhetens vänner är den organisation som koordinerar julkampanjen.

En nykter jul för barnens skull

I år samarbetar följande organisationer i julkampanjen

A-Kiltojen Liitto
Barnavårdsföreningen i Finland
Eesti Karskusliit – Viron Raittiusliitto
Ehkäisevä päihdetyö A-klinikka Hämeenlinna
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Elämäni Sankari
Ensi- ja turvakotien liitto
Erkki Poikosen säätiö
ETRA-liitto
Förbundet Hem och Skola
Helsingin Kouluraittiuspiiri
Koulutus Elämään säätiö
KRAN
Kristillinen Terveys ja Raittiusjärjestö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllyhoitoyhdistys
Nuorisokasvatussäätiö
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
Radio Foni
Radio Pori
Raittiuden Ystävien Urheiluliitto
Raittiuden Ystävät
Rädda Barnen
Sininauhaliitto
Sinuli
Stiftelsen Bensow
Suomen ASH
Suomen Punainen Risti
Suomen Terveydenhoitajaliitto
Suomen Valkonauhaliitto
Suomen Vanhempainliitto
Yle

Dela