Kallelse till förbundets höstmöte

Förbundets medlemsföreningar och medlemmar sammankallas till stadgeenligt
höstmöte i Holmsgården vid Norrvalla (Vöråvägen 305, Vörå) lördagen den 12
november 2022 kl. 12.30. Mötet föregås av lunch, som serveras från kl. 11.30 i
restaurang Elsas kök.


Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med stadgarnas §8.
Höstmöteshandlingarna består av föredragningslista, verksamhetsplan och
budget för år 2023. Möteshandlingarna kommer före mötet att skickas till de
anmälda.


Enligt förbundets nya stadgar, som nu godkänts av Patent- och
registerstyrelsen, finns inte längre någon kvotering av medlemsföreningarnas
röster/representanter. Nytt är också att direktanslutna medlemmar har
rösträtt.


För de praktiska arrangemangen, dvs. utskicket av handlingarna och
serveringen, behöver vi i förväg veta vilka personer som deltar i mötet.
Vänligen meddela om ert deltagande, per e-post till mikaela@nykter.fi eller
per telefon 06 318 0912, senast den 28.10.2022.


Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning,
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
Genom Mikaela Hermans, verksamhetsledare

Dela