Kallelse till förbundets vårmöte

Vårmöte 2023

Förbundets medlemsföreningar och medlemmar sammankallas till stadgeenligt vårmöte i Hemmersgården vid Stundars (Stundarsvägen 5, Solf) lördagen den 22 april 2023 kl. 12.30. Mötet föregås av lunch, som serveras kl. 11.30.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Möteshandlingarna kommer före mötet att skickas till de anmälda.

Enligt förbundets nya stadgar, som nu godkänts av Patent- och registerstyrelsen, finns inte längre någon kvotering av medlemsföreningarnas röster/representanter. Nytt är också att direktanslutna medlemmar har rösträtt.

För de praktiska arrangemangen, dvs. utskicket av handlingarna och serveringen, behöver vi i förväg veta vilka personer som deltar i mötet. Vänligen meddela om ert deltagande, per e-post till sonja@nykter.fi eller per telefon 050 518 5900, senast den 06.04.2023.

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning,
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f.
Genom Sonja Nyback, t.f. verksamhetsledare

Dela