Fem tips för starkare kompisfärdigheter

Med 8 biljoner människor på jorden lönar det sig att kunna vara tillsammans
med andra. Men hur hänger sociala färdigheter och rusmedelsförebyggande
ihop? Kompisfärdigheter är inte det första vi kommer att tänka på när vi vill
skydda våra barn från alkohol, tobak och droger. Istället funderar vi på de olika rusmedlen och hur vi kan förhindra att barnen använder dem. Men jag skulle vilja börja i en annan ände; att satsa stort på social kompetens.


Gemenskap hör till människans basbehov. Forskning visar dessutom att sociala
färdigheter är mycket viktig del av den rusmedelsförebyggande uppfostran. Genom att hjälpa barn umgås med olika typers människor ger vi dem redskap att må bra i olika kontexter. Sånt som social påverkan (t.ex. det att man känner sig lockad att testa snus för att man sett nån förebild snusa) och grupptryck blir mindre hotande om man är van med att växelverka avslappnat med andra och vågar uttrycka sin åsikt.

Här kommer ett plock av olika tips som vuxna kan göra i vardagen för att träna upp sociala färdigheter.

Samarbete

Du kan hjälpa barnet eller den unga att samarbeta genom att prata tydligt om vad det innebär,
visa modell då du själv samarbetar och sedan uppmuntra samarbetet fungerar. Gör sånt som att fråga snällt, turas om och bjuda in andra att arbeta tillsammans. Erbjud förslag på uppgifter istället för att ge
kommandon. Ge valmöjligheter och friheter inom rimliga gränser. Förklara
varför det finns regler och gränser. Barn och unga som kan samarbeta kommer bättre överens
hemma, i skolan och med kamrater.

Empati och känslor

Känslofärdigheter är en del av de sociala färdigheterna. Träna på att upptäcka
och förstå egna känslor och att berätta om dem trots att de ibland är mindre
smickrande. Våga vara sårbar. Visa att det är naturligt att känna alla möjliga
känslor och rädslor. Lär ut empati genom att se saker från andras perspektiv
och förstå hur andra har det, visa omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter, inlevelse och livssituation. Tala till exempel om vad ni tror karaktärerna i böcker eller filmer har för känslor och vad som kan ligga bakom deras beteenden.

Lästips: författaren Brené Brown skriver fint om varför vi ska våga mera sårbarhet.

Självkontroll

Träna självkontroll och impulskontroll. Dela tips på hur du själv lyckats motstå
olika frestelser eller impulser. Gör det till en lek eller tävling att träna
på att hantera ilska och förlänga stubinen. Hitta nya kreativa och humoristiska
sätt att ta provokationer. I kritiskt läge: andas långsamt och försök göra
utandningen längre än inandningen.

Familjemiddag

Vi har hört det förut, men det måste sägas igen, gemensamma måltider är
viktiga. Det är ett naturligt tillfälle att umgås, dela upplevelser och ta upp
eventuella problem. När vi talar med och lyssnar på våra närmaste tränar vi i
en trygg miljö grundläggande kommunikationsfärdigheter. Islandsmodellen,
som är känd för att framgångsrikt ha lyckats få ner rusmedelsanvändningen
bland isländska ungdomar, innehöll också en satsning på att värna
om de gemensamma familjemåltiderna.

Lustfyllda aktiviteter

Vi blir avslappnade och äkta när vi gör sånt vi njuter av. I det tillståndet är det
mycket lättare att vara social. För den som är blyg kan det vara värt
att testa på olika hobbies och aktiviteter för att hitta det som man verkligen
känner glädje av. Fritidsaktiviteter som känns jobbiga kan leda till att man drar
sig ännu mer inuti sitt skal. Det måste inte ens vara en hobby. Det kan vara
nåt så enkelt som att gå till parken. Medan man är där kan man
passa på att försöka byta nåt ord eller ett leende med någon annan.

Boktips

Här kommer tips på böcker om blyghet och social oro. En för den vuxna, en för yngre barn och en för tonåringar.

  • Jag törs inte men gör det ändå: om barns välmående och självkänsla – Martin Forster (vuxna)
  • Haj-Jenny – Lisa Lundmark (lågstadieåldern)
  • Inuti huvudet är jag kul – Lisa Bjärbo (tonåringar)

Vill du läsa mera om vad som stärker våra barns livskunskapsfärdigheter? Titta in på www.pepp.fi och sök antingen på material för skolpersonal eller för föräldrar.

Katja Turpeinen

PEPP-koordinator

Dela