MAGIS är mycket bättre nu

Leon Alanen, Noor Willows och Ylva-Li Back tycker att spelet har blivit mycket smidigare och roligare.

Leon, Noor, Ylva-Li, Selma och Aaron har tillsammans med sina klasskompisar varit med och utvecklat Magis-spelet. Nu får de äntligen testa den nya versionen för årskurs 4-6. De är nöjda då de märker att spelutvecklarna lyssnat på deras kommentarer.
– Nu flyter spelet mycket bättre och kontrollen funkar. Buggar, konstiga element och onödiga frågor är borta, säger eleverna
– Det är faktiskt riktigt bra och roligt att spela.

Fyrorna i Övningsskolan i Vasa har varit pilotgrupp. Magis använder spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskap om välmående och förhindra mobbning.

– Det märks att spelutvecklarna verkligen lyssnat på våra kommentarer, säger Ylva-Li Back.
– Nu är buggarna borta, säger Noor Willows.
– Det är kul då man märker att spelet flyter och figurerna funkar, säger Leon Alanen.

Leon, Noor, Ylva-Li, Selma Hämäläinen och Aaron Holmback och hela årskurs fyra i Övningsskolan i Vasa har fått vara testgrupp för Magis-spelet.
Fyrorna fick testspela och skriva kommentarer om buggar, konstiga frågor, oklarheter och onödiga element.

– Spelet är faktiskt mycket bättre än jag trodde det skulle bli, säger Aaron.
– Det är mera realistiskt nu, tycker Selma.
– Det är häftigt att få vara med i testgruppen. Nu ser vi hur mycket som har ändrats och att de lyssnat på oss.
– Detaljer är viktiga. Nu funkar trollspöet och att hoppa över saker.

I spelet för åk 4-6 måste man samarbeta, lösa uppgifter och svara på frågor.

Eleverna gillar att spela på lektionstid.
– Det är skoj att verkligen spela och inte bara göra vanliga saker på skärm eller i boken, säger Ylva-Li.
Vi kommer fram till att fler ämnen kunde utveckla spel. Då blir man motiverad att jobba i arbetsboken sen.

Magisspelet har också arbetsbok som eleverna jobbar med efter varje kapitel i spelet.
Efter att ha spelat ett får eleverna fundera på vilka egenskaper en god vän ska ha. Har de fått några tips via Magisspelet?

Jovisst:
– Man ska bry sig om andra, vara vänlig, alltid vara en vän och inte svika. Man ska vara snäll och artig och man ska tro på sin kompis och kunna peppa.

Eftersom Eos är på besök passar vi på att fråga om eleverna i klassen läst senaste numret av Eos för årskurs 4.
– Jo vi läste då vi hade vikarie.
– Det var bra info om energidrycker och vi diskuterade hela lektionen, säger Noor.
– En artikel var om att sociala medier inte alltid är så bra, minns Leon.

Alla tycker att det är bra att prata om hälsa och rusmedel i skolan, till exempel om snus och rökning. De tycker att man faktiskt börjar prata då man få hjälp via en tidning som Eos eller ett spel som Magis.
– Då bli det lättare, säger Noor och Selma.

Leon, Ylva-Li, Noor, Selma och Aaron väntar redan på nästa gång då de får hoppa in i Magis magiska värld. Före det blir det fest. Då ska hela klassen delta i lanseringen av Magis!

Kliv in i Magis magiska värld

Mobilspelet Magis använder sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående och förhindra mobbning.

Mobilspelet består av fyra kapitel och spelas med en veckas mellanrum ett kapitel i taget. Efter spelet gör elever uppgifter som stöder spelets innehåll.
Den arbetsgrupp som utvecklat spelet består av yrkespersoner inom psykologi, psykisk hälsa, pedagogik och spelutveckling.

Magis är en del av Må bra i skolan-projektet (2017-2019) och har som mål att stärka barns psykiska hälsa, må bra-färdigheter och vänskapsrelationer samt förebygga mobbning bland elever i grundskolan.

Mieli psykisk hälsa Österbotten och institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet har i samarbete med självständiga spelutvecklare utarbetat spelet och de tillhörande extra uppgifterna utifrån de senaste forskningsrönen och lång erfarenhet.

Läs mer om magis på hemsidan: magis.fi

Magis är en fin helhet med både spel, elevuppgifter och lärarmaterial

Eos ställde några frågor till Anna Wulff, lärare i årskurs fyra i Övningsskolan i Vasa. Hon har tillsammans med övriga lärare och hela fyran deltagit i utvecklandet av Magismaterialet.

Vad har det gett er att vara med och utveckla Magis?
– Vi sätter stort fokus på gruppstärkande övningar och sammanhållning i vår klass och hade jobbat mycket med det under hösten. När vi sedan fick fungera som spelutvecklare för Magis var det ett uppskattat sätt att fortsätta jobba med samma tema.

Borde fler spel involveras i undervisningen? Vilka är för- och nackdelarna?
– Ja, det finns många element i spelvärlden som kan vara motiverande inslag i undervisningen. Det viktiga är att spelmomenten stöder inlärningen och målsättningarna för undervisningen uppnås.

På vilket sätt har material som Magis och Eos som berör hälsa och välmående en plats i undervisningen?
– Det är bra att det finns olika verktyg och metoder att använda i undervisningen. Det är lärarens uppgift att variera undervisningen och välja rätt metod som passar elevgruppen och målsättningarna.

Hur kan man bäst få lärare att använda det?
– Det viktiga är att vi fin- landssvenska lärare känner till vilka olika verktyg och hjälpmedel för undervisning som erbjuds. Lärarna behöver få tid att bekanta sig med och prova på Magis så att de vet hur det kan passa in i undervisningen och stöda eleverna i inlärningen. För att få ut sin fulla potential av Magis-spelet behöver lärarna känna till vilka världar, uppgifter och problem eleverna stöter på i spelet. Det är väldigt viktigt att göra uppgifter och föra diskussioner tillsammans i klassen efter att eleverna har jobbat med spelet. Därför har Magis utvecklat en tydlig och användbar lärarhandledning, en arbetsbok för eleverna och dessutom ordnas fortbildningar. Stort TACK för materialet!

Text & foto:
Susan Sandberg-Ek

Dela