Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Medlemstjänster

Medlemsföreningarna och organisationerna ska ha tillgång till tjänster som stöder deras verksamhet. En målsättning är att medlemmarna ska uppleva sig delaktiga i förbundet, och att de ska uppleva meningsfullhet i sitt medlemskap.

Till Nykterhetsförbundet hälsa och trafik har fyra aktiva medlemsföreningar med 493 medlemmar. Därtill finns 118 direktanslutna,stödmedlemmar,organisationer och kommuner.
I samarbete med föreningarna ordnas träffar och utfärder. Inom ramen för Raitismajas reseverksamhet ordnas ibland resor till Lappland.


Tidskriften Replik är en viktig kommunikationskanal till medlemmarna. I samarbete med föreningarna ger förbundet även service kring betalning av medlemsavgifter.


Kommuner
Under året lanserades ett nytt paket med medlemsförmåner för kommuner, med syfte att gekommunerna stöd i deras rusmedelsförebyggande verksamhet. 


Kommuner erbjuds ett paket med medlemsförmåner. Anställda som arbetar rusmedelsförebyggande bjuds in till en Facebook-grupp för professionella inom området. Dessutom ordnas minst en fysisk eller virtuell träff för nätverksmedlemmarna. Vid träffen diskuteras ett eller flera rusmedelsrelaterade teman av intresse för deltagarna. Nätverket och nätverksträffarna ger möjlighet till utbyte av erfarenheter, gemensamt utvecklingsarbete och problemlösning. 

Medlemskommunerna erbjuds konsultation och grundutbildningar om rusmedelsförebyggande arbete för sina förtroendevalda. Ett antal exemplar av Replik, som kan distribueras fritt enligt kommunernas eget val, ingår också i medlemsavgiften.
Sju kommuner är i dagsläget anslutna till tjänsten.


Alla medlemmar bjuds in att närvara vid förbundets vår- och höstmöte för att delta i föreläsningar och diskutera stadgeenliga och aktuella ärenden.

Dela