Minskade resurser vid förbundet

Huvudfinansiären STEA minskar Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks verksamhetsunderstöd med 23 procent i jämförelse med fjolåret, med påföljden att styrelsen varit tvungen att vidta anpassningsåtgärder. Det betyder 75 000 euro mindre statligt stöd från Veikkaus vinstmedel. Förslaget från STEA är att förbundet kommer att få 250 000 euro för år 2022 i verksamhetsunderstöd.

Förbundets rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet fortsätter inom den nya budgetens ramar. En markant förändring är att tidskriften Replik läggs ner efter att den utkommit med ett avslutande nummer under våren 2021. Styrelsen beslöt även att tre tjänster på kansliet kommer att dras in under året. Samarbetsförhandlingarna har redan genomförts.

Dela