Främjaföreläsning: När njutning blir ett självskadebeteende 15.2.2024

Ronja Abrams, doktorand vid Åbo Akademi, diskuterar följande frågeställningar kring förebyggande och främjande av sexuell hälsa, sexualitet och rusmedel: Hur påverkar den sexuella hälsan det allmänna välmåendet? Vilka är stöd- och riskfaktorerna kopplade till sexualitet och sexuell hälsa? Vem är i risk och vilka är kännetecknen? Sexualitet, rusmedel och kemsex: vilka är stöd- och riskfaktorerna ur ett individuellt-, relations -och samhälleligt perspektiv? Vilka evidensbaserade förebyggande metoder finns?

Annika Röjdahl, erfarenhetsexpert, berättar: ”Min historia handlar om hur olika händelser under min uppväxt har påverkat mig, hur mitt undermedvetna har sett dessa händelser som trauman och vilka olika strategier jag har haft för att ”överleva”. Jag kommer att berätta om hur jag har bytt ut ett beroende mot ett annat, hur dessa beroenden har fungerat som självskadebeteende samt hur jag sist och slutligen gjorde för att helna.”

För den som inte har möjlighet att komma till Korsholmssalen går det bra att följa föreläsningen via en livestream. Meddela i samband med anmälan om du deltar på plats eller online. Föreläsningen ordnas av Korsholms vuxeninstitut i samarbete med Nykterhetsförbundet hälsa och trafik. Kaffeservering en halv timme före föreläsningen ingår i kursavgiften, som är 15 euro.

Dela