Ny logo!

Styrelsen för Nykterhetsförbundet hälsa och trafik har antagit en ny logo för förbundet i april. Bokstäverna NHT är lätt skuggade och placerade i en cirkel fylld med förbundets huvudfärg. Runt cirkeln finns namnet och Rusmedelsförebyggande i Svenskfinland, som beskriver verksamheten.

Här är en variant där texten står till höger om cirkeln. Typsnittet är Open Sans.
Dela