Ny modell för verksamhet som stöds av vinst från penningspel utvecklas

Foto: Amitai | Dreamstime.com

Ny finanseringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter från ingången av 2024 har blivit offentliga.

I den nya finanseringsmodellen ska vinstmedel från Veikkaus föras till staten som allmänna medel utan öronmärkning. Beslut om finanseringen av de aktörer som för närvarande får understöd från Veikkaus kommer i fortsättningen att fattas som en del av den normala beredningen av statsbudgeten. Nivån av understöden kommer alltså att fastställas politiskt genom beslut inom ramarna för statsfinanserna.

Syftet med den nya finanseringsreformen är att garantera förmånstagarna en förutsägbar, stabil och tillräcklig finansering som tryggar verksamheten och deras autonomi. Projektgruppen och uppföljningen i riksdagen har även enats om finanseringsnivån 2024-2026. Finanseringsnivån har fastställts utgående från medelvärdet för Veikkaus avkastningsutveckling på lång sikt. Nivån 2024 blir skulle bli 990 miljoner euro.

Ett förslag är att det tillsätts en parlamentarisk delegation med uppgift att följa finanseringen till allmännyttiga samfund och utveckling av verksamheten. Delegationen ska tillsättas för en riksdagsperiod.

Regeringen kom vid sina ramförhandlingarna 2021 överens om att tillsätta ett projekt med uppgift att utarbeta ett förslag till ny finanseringsmodell som verkställs från ingången av 2024. Avsikten är att regeringsproposition om reformen av finanseringsmodellen ska lämnas till riksdagen hösten 2022.

Tomas Lundqvist

Dela