Ny studie om attityderna till alkohol i de nordiska länderna

IQstudie

Hur lika är de nordiska länderna när det kommer till alkoholkultur? Svensken har den tveklöst mest återhållsamma attityden till alkohol och finländaren är den mest tillåtande, speciellt när gäller vardagsdrickande.

Det här visar IQ:s Alkoholindex från Sverige som i sin senaste undersökning varit nyfiken på attityderna till alkohol bland grannarna i Finland, Norge och Danmark. Resultatet visar på både likheter och skillnader.

Hur vi hanterar alkohol i närheten av barn är ett område som, nästan, förenar oss nordbor. Danskarna sticker ut genom att vara betydligt mer tillåtande till att låta barn komma i kontakt med alkohol – vare sig det handlar om att bli full när barn är med, att ibland bjuda sina egna barn under 18 på alkohol eller att dricka lite grann när man är gravid.

Alkoholens vara eller icke vara på jobbet är också en fråga där vi skiljer oss åt mellan de nordiska länderna. Danskarna är mest tillåtande till att bli berusad på firmafester, medan finländarna är mest tillåtande till att fira med bubbel på arbetstid när det går bra på jobbet. Svenskarna är mest restriktiva till alkohol i arbetssammanhang.

Finländarna är mest tillåtande till vardagsdrickande. Finländarna har störst överseende med att bli berusad när man äter middag på restaurang. 24 procent tycker att det är rätt (Sverige 13 %) och 47 procent tycker att det är fel (Sverige 60 %).

Finländarna skålar gärna i bubbel på arbetstid när det går bra på jobbet. 56 procent tycker att det är rätt (Sverige 31 %). 26 procent tycker att det är fel (Sverige 47 %).

Norrmännen är mer tillåtande till alkohol än svenskarna, men är mer återhållsamma än danskarna och finländarna. Norrmännen är minst negativa till bakfylla. Medan 51 procent av svenskarna och 46 procent av finländarna tycker att det är fel att dricka så mycket att man mår dåligt dagen efter så anser bara 39 procent av norrmännen att det är fel. 30 procent av norrmännen anser att det är rätt, jämfört med 20 procent i Sverige. I Norge är det minst accepterat att bli berusad när barn är med. 91 procent av norrmännen tycker att det är fel.

Svenskarna är mest återhållsamma till alkohol – både vad gäller berusning och vardagsdrickande. 22 procent av svenskarna tycker att det är fel att bli berusad på privata fester (Finland 16 %). 48 procent av svenskarna tycker att det är rätt (Finland 65 %).

Sverige är minst jämställt i Norden vad gäller synen på berusning – men mest jämställt vad gäller vardagsdrickande.

Danskarna är mest tillåtande till att låta barn komma i kontakt med alkohol:

– 69 procent anser att det är fel att bli berusad när barn är med (Finland 85 %). 7 procent tycker att det är rätt (Finland 3 %).

– 54 procent av danskarna tycker att det är rätt att bjuda egna barn under 18 år på alkohol (Finland 41 %), 19 procent tycker att det är fel (Finland 41 %).

– 64 procent anser att det är fel att dricka något glas vin eller öl när man är gravid (Finland 86 %, Sverige 82 %, Norge 84 %).

Danskarna är mest tillåtande i Norden till att bli berusade på firmafesten. 47 procent tycker att det är rätt, 20 procent tycker att det är fel.

IQ RAPPORT 2022 / DRYCKESKULTUR SÅ IN I NORDEN

Dela