Projektledare sökes till nytt projekt

PEPP-logo

Projektet PEPP för småbarnspedagoger och småbarnsföräldrar är ett tvåårigt projekt med syfte att stödja svenskösterbottniska småbarnspedagoger och småbarnsföräldrar i rusmedelsförebyggande verksamhet och rusmedelsfostran.

Vi söker nu en projektledare för tiden 1.1.2023–31.12.2024.

Projektet ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik och finansieras av Europeiska jordbruksfonden och Aktion Österbotten, samt Svenska Kulturfonden och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Inom projektet utformas verktyg som småbarnspedagoger och småbarnsföräldrar kan använda för att prata med småbarn i åldern 3–6 år om oroskänslor och andra känslor. Genom projektets insatser ska småbarnsföräldrar bli stärkta i sin roll som förebilder, trygga vuxna och gränssättare. Tjänster erbjuds i form av utbildnings- och diskussionstillfällen, stöd och handledning, samt konkreta verktyg för tidigt rusmedelsförebyggande insatser.

Vi erbjuder projektledaren:
Varierande och sporrande arbetsuppgifter
Möjlighet att utveckla den egna kompetensen i projektkunnande
Flexibel arbetstid med möjlighet till distansarbete
Goda arbetsförmåner
En trevlig arbetsgemenskap

Av projektledaren förväntar vi oss:
Lämplig högskoleexamen
Erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete, inklusive erfarenhet av att föreläsa
Samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska
Körkort och egen bil

Fritt formulerad ansökan med CV skickas till mikaela@nykter.fi senast den 20.11.2022.


Kontaktuppgifter
Mikaela Hermans, verksamhetsledare
mikaela@nykter.fi
Telefon 06 318 0912

Dela