Peppblogg

Säsong för Lucia och andra Drama Queens

Det är julfest tider på skolan. Jul betyder ofta dessutom en massa mixade känslor med oförutsägbar dramatik till följd. Det känns lite som psyket far iväg på en melodramatisk bergodalbana. Barn som sjunger julsånger rör upp minnen från vår egen barndom. Mindre mysiga känslor får vi av allt program och måsten som hör samman med den här traditionsstinna säsongen. Det är mycket att hantera känslomässigt nu och därför vill jag erbjuda några tips från PEPP som kan hjälpa båda vuxna och barn att hänga med i svängarna.

Känslor på schemat

Som vuxen på skolan hamnar du ofta reda ut både egna och andras känslotrassel. I livets skola har vi vuxna någorlunda tvingats lära oss hantera våra egna känslor, men barn har inte samma koll på sina.  En oskyldig liten fiilis hos en människa kan skapa ett totalkaos i gruppen. Därför lönar det sig att satsa på att lära ut känslofärdigheter till barn och unga. Även om det inte är tydligt specificerat i läroplanen hur man lär ut dem, så har vi turen att hitta bra övningar i den rusmedelsförebyggande modellen PEPP. Känslofärdigheter finns med i rusmedelsfostran för att de fungerar som skyddsfaktorer. Att besitta emotionell begåvning ger skydd mot både skadligt rusmedelsbruk och andra risker genom livet.

Övningar för lågstadiet

I materialet som vi rekommenderar för lågstadiet finns boken Må bra Tillsammans – Handbok för främjande av lågstadieelevers psykiska hälsa (mieli.fi) och ur den kan man hitta flera konkreta övningar för att träna upp känslofärdigheterna. I princip handlar det om att:

  1. Identifiera känslorna
  2. Namnge känslorna
  3. Ge uttryck för sina känslor

Känslor på en lina

Rita känslomoln för olika känslor och fäst molnen på väggen och häng upp ett snöre/tvättlina under molnen.  Varje elev i klassen får en klädnypa som de skriver sitt namn på. När man kommer till skolan på morgonen får man fästa sin klädnypa under den känsla man tycker beskriver ens humör för stunden.

Ur boken Må bra Tillsammans – Handbok för främjande av lågstadieelevers psykiska hälsa (mieli.fi) sid 73. Klicka här för att gå till materialet.

Känsloövning för högstadiet

På högstadiet kan vi diskutera känslor mera ingående och också börja intressera oss mera för hur andra människor känner sig och hur olika vi uttrycker våra känslor.

Gissningslek med lego kort

Den här övningen är rolig och liknar ett sällskapsspel. Ni ska använda en kortlek med bilder av legofigurer som har ansiktsuttryck med olika humör. Bilderna till kortleken kan du ladda ner genom att klicka här. Printa ut bilderna och klipp upp dem till en kortlek. En deltagare åt gången drar ett kort och håller upp det framför pannan så att hen själv inte ser bilden. De övriga i gruppen härmar tillsammans känslan inför den deltagare som drog kortet. Den ska nu försöka att gissa känslan.

Efter att det blivit klart vilken känsla det är frågan om kan ni diskutera:

  • Hur känns det i kroppen när du uttrycker den här känslan?
  • Vilka tankar är kopplade till denna känsla?
  • Vad har hänt som har fått dig att känna på detta sätt?
  • Vad tror du att känslan vill förmedla till dig i just denna situation?
  • Hur kan du hantera denna känsla på bästa sätt genom tankar, ord eller handlingar?

Lego figurernas känslokort finns att ladda ner på:

https://alltomart.se/onewebmedia/Plastka%cc%88nslor.pdf

Känsloövningar för andra stadiet

Att vara en hel människa handlar om att kunna acceptera, känna och förstå hela spektrat med känslor. Speciellt viktigt är att öva upp förmågan att våga genomleva tunga perioder i sitt liv och ta emot sorger, besvikelser och misslyckanden. En sorg behöver bearbetas, inte undvikas med godis, rusmedel eller tv-tittande. Olika övningar i närvaro och mindfullness passar bra för studerande på gymnasienivå och yrkesskolor för att träna emotionella färdigheter. 

Klicka här för att komma till en avslappningsövning från Folkhälsan som hjälper oss öka sinnesnärvaron, stänga av tankarna och landa i våra kroppar. Det hjälper oss samtidigt göra rum för känslorna.

Ju mera känslor, desto bättre

Den här bilden från Mieli.fi är underbar och hjälper oss komma igenom känslosvallet i juletider. Med hjälp av känslornas bergodalbana kan ni till exempel i klassen fundera på vilka känslor ni hittills upplevt under dagen och se ifall det på bilden finns känslor som ni inte pratat om eller tänkt på. 

I samband med att vi talar om negativa känslor som hat och sorg kan nämnas att man i de dalgångarna får viktiga perspektiv som gör att känslor av glädje och kärlek blir intensivare och känns desto mera värdefulla. Med andra ord – genom att välkomna alla känslor har vi möjlighet att få ett känslomässigt rikt liv.

Jag tror dessutom att vagnarna på känslornas bergodalbana går extra snabbt under julen. Håll i er!

God Jul!

Katja

Blev du nyfiken på vad PEPP är och hur ni kan använda modellen på din skola? Gå in på www.pepp.fi

Dela