Småbarn och rusmedelsförebyggande – hur går det ihop?

Det här kräver lite mera förklaring. För vi tänker inte helt automatiskt att rusmedelsförebyggande är nåt som är aktuellt i småbarnsåldern. Det kan kännas konstigt och obekvämt att koppla ihop ordet rusmedel med små barn. Men om vi istället fokuserar på ordet förebyggande så känns det lättare. I den här texten vill vi förklara vad det handlar om och varför det är värdefullt om så många vuxna som möjligt förstår hela grejen.

Varför börja så tidigt?

Förebyggande och tidiga insatser i ett barns liv är viktiga för att förbättra spädbarns och barns mentala hälsa. De hjälper till att förebygga utvecklingen av psykisk ohälsa när barnet går in i tonåren och vuxen ålder. Forskning visar att missbruk som ses under tonåren har sina rötter i utvecklingsförändringar som inträffar tidigare – så långt tillbaka som före födseln. Även om förebyggande kan vara effektivt i alla åldrar, kan det ha särskilt starka effekter när det tillämpas tidigt i ett barns liv.

Vilka metoder använder man?

Det handlar om metoder som uppmuntrar vuxna och barn att tillsammans fundera på känslor, att lära sig känna igen olika känslor och prata om dem. Det handlar om att lära ut empati, kompisfärdigheter och att bli ett samhälle där vi hjälper varandra. Det handlar om självmedkänsla och dynamiskt tankesätt, både för vuxna och barn. Det handlar om att skaffa hjälp i tid om man mår dåligt. Det handlar om vuxenansvar och att vilja vara en god förebild. Rätt så många olika saker faller inom tidigt förebyggande men det handlar INTE om att dra rusmedelsdiskussioner med småbarn. Den diskussionen sparar vi till senare tillfälle.

Hur fungerar PEPP?

PEPP för småbarn kommer att genomföras via daghem och förskolor i Österbotten. PEPP innehåller:

  1. Skolning för småbarnspedagoger där vi berättar om tidigt rusmedelsförebyggande och ger tips på saker att ta in i verksamheten.
  2. Ett extra skolningstillfällen för att träna upp förmågan att hålla svåra samtal med föräldrar. Till exempel presenteras verktyg ur Nonviolent Communication som ett hjälpmedel för att kunna ta upp oron för ett barn.
  3. PEPP Skojbox innehåller inspirerande lekar, sagor och aktiviteter för barn som stärker kompis- och känslofärdigheter.
  4. Vi erbjuder en teaterpjäs som gjorts i samarbete med scenkonstlinjen på Novia. Skådisarna Cajsa och Nathalie bjuder på teaterstycket Nalle & Björn och den stora städningen. Teatern är utarbetad som ett dramaturgiskt redskap som stöder utvecklandet av emotionella färdigheter.
  5. PEPP ordnar föräldrakvällar på daghem och förskolor där föräldrarna bjuds in för att få ta del av förebyggande tips. Mycket handlar om sånt som föräldrar redan gör men där finns också en del nyheter. Fokus ligger på att hjälpa familjerna hålla uppe orken och psykiska välmående under småbarnsåren.

Boka in PEPP till det daghem/förskola du jobbar på genom att kontakta projektledare Katja Turpeinen på katja@nykter.fi.

Som förälder kan du också kontakta oss och se om föräldraföreningen kan boka in en föräldrakväll antingen på daghemmet/förskolan eller på en annan plats.

PEPP är ett projekt som pågår till slutet av 2024 och berör svenskspråkiga enheter inom småbarnspedagogiken i Österbotten.

PEPP för småbarnspedagogiken är ett Leader finansierat projekt som också fått understöd av Brita Maria Rehnlunds Stiftelse och Svenska kulturfonden.

Dela

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *