Stöd Nykterhetförbundet Hälsa och Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafiks verksamhet möjliggörs genom bidrag och medlemsavgifter.

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik tar tacksamt emot frivilliga donationer. Genom vår verksamhet vill vi inspirera till reflektion över och diskussion om rusmedelsrelaterade frågor, till sunda förhållningssätt till rusmedel, och till agerande som bidrar till att förebygga skadeverkningar av rusmedelsbruk hos andra.​ Med ett bidrag till vår verksamhet kan du vara med och göra en skillnad genom det rusmedelsförebyggande arbetet i Finland.

Med ett bidrag till vår verksamhet kan du vara med och göra en skillnad genom det rusmedelsförebyggande arbetet i Finland.

Genom en testamentdonation kan du vara med och hjälpa oss fortsätta vårt arbete med att göra rusmedelsförebyggande arbete i Svenskfinland. Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer, är skattefria, vilket innebär att ideella organisationer inte betalar arvsskatt på dem.

Vill du veta mer om testamentdonationer till Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, ta kontakt med verksamhetsledare Sonja Nyback på sonja@nykter.fi eller +358 50 518 5900.

Dela