Ta läkemedel till tals för att förebygga missbruk!

I Finland uppmärksammas rusmedelsförebyggande arbete årligen under vecka 45. Att läkemedel valdes till årets tema bottnar i att läkemedelsmissbruk under de senaste 30 åren blivit vanligare bland unga vuxna. Nära var tionde finländare i åldern 25–34 år har enligt THL använt läkemedel i icke-medicinskt syfte, alltså utan läkarordination eller på ett annat sätt än det som läkaren föreskrivit.

De läkemedelstyper som oftast är föremål för missbruk är enligt THL lugnande medel och sömnmediciner. Också starka receptbelagda smärtstillande medel i form av opioider hör till gruppen av läkemedel som relativt ofta missbrukas. Syftet med användningen är i de flesta fall berusning, experimentlust, eller självmedicinering. En del använder läkemedel på ett felaktigt sätt för att stå ut med vardagen, för att må bättre och för att hantera stress.

Magmas ungdomsbarometer, som belyser hur svenskspråkiga unga ser på sitt liv, sitt mående och sin framtid, visar att de ungas psykiska hälsa fortsätter att försämras. I jämförelse med tidigare undersökningar känner färre att livet har ett mål och en mening, eller att de är värdefulla. Över hälften av de svenskspråkiga unga känner ångest inför framtiden. Psykiater Kristian Wahlbeck, ledande sakkunnig vid Mieli och forskningsprofessor vid THL, anser att de senaste decenniernas ökade psykiska belastning och minskning av skyddsfaktorer bland unga har lett till en megatrend av psykisk ohälsa bland unga och unga vuxna. Att läkemedelsmissbruk blivit vanligare bland unga vuxna under samma tidsperiod är sannolikt ingen tillfällighet.

Det behövs mångsidiga stödinsatser för att främja ungas psykiska välbefinnande och förebygga missbruk av läkemedel samt annan rusmedelsproblematik. När det gäller läkemedelsmissbruk specifikt är det viktigt att ta läkemedelsanvändning till tals med de unga. Unga kan få för sig att testa andras mediciner eller att använda dem tillsammans med alkohol, och de kan tänka att mediciner rent allmänt inte kan vara skadliga eftersom de ordinerats av läkare. I sociala medier florerar dessutom en hel del desinformation om läkemedel.

Du som är vuxen, ta läkemedel till tals med den unga eller med ditt barn. Berätta om hur man kan minimera riskerna med läkemedelsanvändning, och berätta om risker med felanvändning. Fråga, lyssna och visa att du verkligen är intresserad av den ungas tankar och känslor.

Mikaela Hermans, verksamhetsledare

Dela