Deltagaranmälningen till Drogförebyggande dagarna har öppnat

Välkommen till de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 6–7 april 2022. Dagarna ordnas virtuellt och behandlar viktiga förebyggande frågor för alla som arbetar inom området. Read more
Till sidan