Deltagaranmälningen till Drogförebyggande dagarna har öppnat

Drogförebyggande dagarna 2022

Välkommen till de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna 6–7 april 2022. Dagarna ordnas virtuellt och behandlar viktiga förebyggande frågor för alla som arbetar inom området.

Alfgeir L. Kristjansson

Som föreläsare hittar vi till exempel professor Alfgeir L. Kristjansson, från universitet i West Virginia, som föreläser om Islandsmodellen. Per Leimar från Sverige som föreläser om alkohol och psykisk hälsa.

Deltagaranmälan har öppnats den 4 januari och är öppen fram till den 4 april.

Läs mer

Dela