Elever måste få mer tid att prata om rusmedel i skolan

Det pågår filminspelning i Malax. Zelina, Lizette, Wilmer och Sebastian diskuterar nästa scen med Kristoffer ”Koffe” Nykopp. Filmerna görs som underlag för diskussioner kring rusmedel i skolan. I höst får skolorna ett videopaket med filmklipp och elevmaterial för årskurserna 3–6. Teman för de fyra videorna är alkohol, energidrycker, skärmtid och grupptryck. Read more
Till sidan