Alla barn borde få en jul i trygghet

Tusentals finländska barn lever i dag i familjer där den ena eller båda föräldrarna har missbruksproblem. Att vara barn borde vara att få vila i armar som är starkare än ens egna. Read more
Till sidan