Minskade resurser vid förbundet

Huvudfinansiären STEA minskar Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks verksamhetsunderstöd med 23 procent i jämförelse med fjolåret, med påföljden att styrelsen varit tvungen att vidta anpassningsåtgärder. Read more
Till sidan