Totalkonsumtionen av alkohol minskade med tre procent 2021

År 2021 var den totala alkoholkonsumtionen 9,0 liter hundraprocentig alkohol per invånare som fyllt 15 år. Den totala konsumtionen minskade med 3,0 procent jämfört med 2020.

Den totala konsumtionen av alkoholdrycker består av detaljhandel av alkoholdrycker och försäljning av alkoholdrycker på utskänkningsställen i Finland samt av alkohol som finländska resenärer tar med sig från utlandet och inköp av alkohol på nätet.

  Coronaepidemins inverkan på den totala konsumtionen av alkoholdrycker syns fortfarande. Minskningen av den totala konsumtionen beror huvudsakligen på att resandeinförseln av alkohol har minskat. Resandeinförseln halverades för andra året i rad. Försäljningen av alkoholdrycker i Finland minskade endast en aning, det vill säga 0,7 procent jämfört med 2020, söger ledande expert Thomas Karlsson vid THL.

Konsumtionen av alkoholdrycker i restaurangerna ökade med cirka sex procent per invånare som fyllt 15 år jämfört med 2020. När coronaepidemin började 2020 minskade konsumtionen på utskänkningsställen med cirka 41 procent. År 2021 köptes 83 procent av all alkohol via detaljhandeln.

Konsumtionen av dryckesblandningar såsom long drink ökade med cirka 9 procent och konsumtionen av stark öl som innehåller över 4,7 volymprocent alkohol ökade med cirka 5 procent 2021.

Öl var fortfarande den största dryckesgruppen på 46 procent. De starka alkoholdryckernas andel av konsumtionen var 21 procent.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Dela