Vad är rusmedel?

Vad är rusmedel? Det är en bra fråga som vi ofta får till Eos.

Här är några exempel på rusmedel: Alkohol, tobak, snus, cannabis, heroin, ecstasy, kokain, poppers, svampar och amfetamin.

Rusmedel delas upp i lagliga rusmedel som alkohol och cigaretter, och olagliga rusmedel, som ofta kallas droger eller narkotika.

Alla de här rusmedlen är förbjudna för personer under 18 år. Oberoende av om rusmedlen är lagliga eller olagliga så börjar en del människor använda dem på ett skadligt sätt.

Man kan bli beroende av alla de här rusmedlen. Alla testar inte rusmedel. En del testar dem för att få någon positiv effekt som att till exempel bli uppiggad eller avslappnad, men alla de här rusmedlen har också negativa effekter om man använder dem.

Dela