Kallelse till förbundets vårmöte 2024

Härmed sammankallas förbundets direktanslutna medlemmar och medlemsföreningar till stadgeenligt vårmöte lördagen den 27 april 2024 kl. 12.30 vid Norrvalla, Vöråvägen 305, 66600 VÖRÅ.

Vårmötet föregås av lunch, som serveras i Elsas kök kl. 11.30.

Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Efter vårmötet hålls kaffepaus, och avslutningsvis Raitismajas bolagsstämma, vid vilken förbundsmötet representerar ägaren Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f.

Vårmöteshandlingarna består av föredragningslista, verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023. Möteshandlingarna kommer före mötet att skickas till de anmälda.

För de praktiska arrangemangen, dvs. utskicket av handlingarna och serveringen, behöver vi i förväg veta vilka personer som deltar i mötet. Vänligen meddela deltagande samt ev. allergier senast 12.4.2024 till verksamhetsledare Sonja Nyback på sonja@nykter.fi

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f. Genom Sonja Nyback, verksamhetsledare                                   

Dela