Vill du bli vår verksamhetsledare?

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf. är en rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande organisation med Svenskfinland som arbetsfält och med kontor i Vasa. Vår vision är livsglädje och välbefinnande i ett tryggt samhälle, där ingen far illa av rusmedel.


Vi söker nu en ny

Verksamhetsledare

Vår verksamhetsledare går vidare till nya utmaningar, och vi söker därför en vikarierande verksamhetsledare för tiden 1.1–30.6.2023, med möjlighet till förlängning.

Som verksamhetsledare ansvarar du för utveckling, uppföljning och rapportering av verksamheten, samt för förbundets ekonomi. Du fungerar som förman för fem medarbetare och medverkar också själv i den utåtriktade verksamheten. Din närmaste förman är förbundsstyrelsens ordförande.

Vi erbjuder dig:

 • Möjlighet att utgående från din egen kompetens och dina egna intresseområden utveckla förbundets verksamhet och påverka din egen arbetsbild
 • Varierande och sporrande arbetsuppgifter inom ett arbetsfält med hög samhällsrelevans
 • Möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap
 • Flexibel arbetstid med möjlighet till att utföra en del av arbetet på distans
 • Goda arbetsförmåner
 • En trevlig arbetsgemenskap

Vi förväntar oss att du har:

 • Ett genuint intresse för rusmedelsförebyggande arbete
 • Lämplig högskoleexamen
 • Ledarskapsfärdigheter
 • Förmåga att hantera större helheter, och samtidigt sinne för detaljer
 • God kommunikationsförmåga och utmärkta kunskaper i svenska samt goda kunskaper i finska

Mera information ger verksamhetsledare Mikaela Hermans, mikaela@nykter.fi eller 06 318 0912, fram till den 18.10 och 24–28.10, samt förbundsstyrelsens ordförande Daniel Åkermark, 050 527 4021, den 21.10 kl. 14–16.

Välkommen att skicka in din fritt formulerade ansökan med CV och löneönskemål, till mikaela@nykter.fi senast den 31.10.2022.

Dela