Ny studie om attityderna till alkohol i de nordiska länderna

Hur lika är de nordiska länderna när det kommer till alkoholkultur? Svensken har den tveklöst mest återhållsamma attityden till alkohol och finländaren är den mest tillåtande. Read more
Till sidan

Rädslan att missa något får ungdomar att dricka mer

En ny studie från Norge visar att de ungdomar som är mest rädda för att gå miste om något också är de som dricker sig berusade oftast. Read more
Till sidan

Mera tid för det förebyggande arbetet behövs

Jenna Särkiniemi-Snellman berättar om resultat från intervjustudie med hälsovårdare, kuratorer, psykologer och andra inom i elevhälsan. Read more
Till sidan