Minskade resurser vid förbundet

Huvudfinansiären STEA minskar Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks verksamhetsunderstöd med 23 procent i jämförelse med fjolåret, med påföljden att styrelsen varit tvungen att vidta anpassningsåtgärder. Read more
Gå till sidan

Förbundet satsar på bred demokratimodell

Förbundsmötet beslöt att rösträtten kommer att förnyas när de nya stadgarna går genom andra behandlingen vid nästa förbundsmöte. Read more
Gå till sidan

Alkohol – en beaktansvärd cancerrisk

Etanol och dess nedbrytningsprodukt acetaldehyd är cancerframkallande hos människan. Forskning av IARC i Europa har visat att alkohol är den andra största riskfaktorn för cancer, efter tobak. Read more
Gå till sidan